Miről szól az
Iskolás leszek - iskolára hangoló foglalkozássorozat?

Iskolára hangolónk célja, hogy a gyermekeknél játékos feladatokon keresztül fejlesszük azon képességeket, amelyekkel könnyebben vehetik az iskolába lépéskor az akadályokat.

Fontosnak tartjuk az iskola első heteit, hónapjait, a pedagógusok pedig erre a kezdeti időre hangolják rá a nagycsoportos óvodásokat.

Hogyan épül fel egy foglalkozás?

iskolai eszközök

Heti 1 x 1 , 5 órás játékos foglalkozásunk több részből áll. 

A gyermekek szinte észre sem veszik, hogy egy adott játékon keresztül pl. számfogalmukat vagy anyanyelvi képességeiket fejlesztjük, erősítjük. 

Egy adott foglalkozáson belül igyekszünk több területet is érinteni az alábbiak közül: pl. anyanyelvi nevelés; számfogalom, mozgás, térbeli-síkbeli orientáció, finommotorika, ritmusérzék fejlesztése. 

Minden egyes foglalkozást úgynevezett szintetizálással (összefoglalással-„rögzítéssel”) zárunk.1

Mit fejlesztünk?

  • térbeli, síkbeli tájékozódás

 
  • számfogalom, logikus gondolkodás

 
  • beszéd, beszédértés, kommunikáció, analízis-szintézis

 
  • nagymozgás, finommotorika

 
  • ritmusérzék

 
  • feladattudat, feladattartás

 
  • szabálykövetés

Iskolára hangoló foglalkozássorozat

A pedagógusok minden esetben figyelembe veszik az egyéni sajátosságokat és igyekeznek az esetlegesen felmerülő hiányosságokat kiküszöbölni.

Az október elejétől május végéig/ június közepéig tartó foglalkozássorozat során háromszor végzünk felmérést, így jobb képet kaphatnak a szülők csemetéjük fejlődéséről.

Érdekel?

Copyright@iskolarahangolo.hu Iskolás leszek - iskolára hangoló foglalkozássorozat